Home
Wie ben ik
Wat/voor wie is BSR
Oorzaken body stress
Praktijkinformatie
Overzicht vergoeding
Veel gestelde vragen
GEZOND NU EN LATER
Uw Privacy
Klachten

Dit zijn de meest voorkomende vragen waarmee onze practitioners bij een eerste consult te maken krijgen. Klik op een van de vragen voor het antwoord.

1: Waarbij helpt Body Stress Release?
2: Helpt Body Stress Release bij mensen van alle leeftijden ?
3: Kan ik mijn kleding aanhouden?
4: Wat maakt Body Stress Release anders?
5: Wordt Body Stress Release vergoed door mijn verzekering?
6: Waarom moet ik in het begin meteen 3 afspraken maken ?
7: Hoe kan Body Stress Release helpen zonder diagnoses te stellen?
8: Hoe kan mijn lichaam zo effectief mogelijk spanning loslaten ?
9: Wat gebeurt er lichamelijk als spierspanning gaat loslaten?
10: Hoe lang duurt het voordat alle spierspanning is verdwenen?
11:
Is Body Stress Release iets spiritueels of een vorm van energetische genezing?
12: Hoe kan ik deze techniek zelf leren?

1: Waarbij helpt Body Stress Release?

Body Stress Release helpt bij alle klachten die veroorzaakt worden door spierspanning. Omdat spierspanning ook een effect heeft op de werking van het zenuwstelsel zijn er meer klachten waarbij Body Stress Release effectief is dan men in eerste instantie zou verwachten. Hieronder staat een korte opsomming van de klachten waarmee veel cliënten bij Body Stress Release langskomen. Heeft u een klacht die hier niet bij staat dan kunt u altijd een practitioner bij u in de buurt bellen en diens advies vragen. Raadpleeg bij acute heftige klachten altijd eerst een arts.
De meest voorkomende klachten zijn: Stijfheid in de rug, nek, schouders, borst, armen en/of benen. Pijn en kramp in de rug, nek, schouders, pijn in de armen of benen, spanning rondom de borst. Hernia's. Migraine of hoofdpijn. Duizeligheid. RSI. Groeipijnen of krampjes bij baby's. Problemen met de spijsvertering / brandend maagzuur.

Naar boven

2: Helpt Body Stress Release bij mensen van alle leeftijden?

Ja, zolang het lichaam in staat is zichzelf te genezen werkt Body Stress Release. En dit vermogen is aanwezig bij iedereen die leeft. Omdat het een zeer milde techniek is is deze geschikt voor iedereen, jong en oud, ziek en gezond. Baby's en kleine kinderen kunnen erg veel baat hebben bij deze techniek, soms ontstaat bij de geboorte al spanning, bijvoorbeeld omdat deze zwaar of heftig is geweest. Ook mensen die geen klachten hebben, doen er verstandig aan zich periodiek te laten testen, spierspanning kan geleidelijk aan ontstaan en men went er aan en neemt op een gegeven ogenblik genoegen met minder dan 100% gezondheid.

Voor kinderen geldt zelfs het volgende: kinderen bouwen net als volwassenen spierspanning op. Dit komt voornamelijk door herhaalde valpartijen en wilde bewegingen. Wel kan het kinderlichaam spanning sneller loslaten dan volwassen lichamen, waarbij de spierspanning soms al jaren aanwezig is. Een belemmering voor veel kinderen is dat ze niet goed kunnen omschrijven waar ze last van hebben. Wanneer kinderen last hebben van hyperactiviteit, slaapstoornissen, concentratie-problemen, groeipijn, onverklaarbaar huilen en verdriet of geïrriteerd gedrag, kan dat wijzen op de aanwezigheid van body stress. In veel gevallen zijn enkele releases dan al voldoende om de klachten te laten verdwijnen.

Naar boven

3: Kan ik mijn kleding aanhouden?

Ja. De practitioners kunnen zonder problemen de techniek toepassen als u uw kleding en schoenen aanheeft. Hoogstens bij mensen die erg dikke truien, brede riemen of stropdassen dragen kan er gevraagd worden deze uit te trekken of los te doen. Ook kunt u uw schoenen aanhouden. Omdat spierspanning zich niet aan de oppervlakte van het lichaam bevindt maar in sommige gevallen wel enkele centimeters diep maakt een extra laagje stof niets uit. De practitioners zijn zo kundig opgeleid dat zij door uw kleding heen de spierspanning weten te lokaliseren. Ook de releases gaan probleemloos door uw kleding heen.

Naar boven

4: Wat maakt Body Stress Release anders?

Body Stress Release heeft een eigen kijk op de functie van spierspanning in het lichaam en de invloed daarvan op het functioneren van het lichaam. Daarnaast is Body Stress Release een unieke gezondheidstechniek die gebruik maakt van het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

De functie van spierspanning is vanuit het perspectief van Body Stress Release tweeledig:
1: Het verzorgen van beweging in het lichaam
2: Het toepassen van een beperking in de beweging wanneer het lichaam moet herstellen of moet worden beschermd tegen overbelasting.

De eerste functie behoeft geen toelichting. Het toepassen van restrictie van de beweging wellicht wel. Net als het gips een been spalkt om te genezen, ‘spalken’ de spieren het lichaam nadat men bijvoorbeeld flink gesport heeft: u voelt spierpijn aan de oppervlakkige grote spieren en daardoor krijgt u stremming in uw beweging. Het lichaam vraag als het ware rust voor herstel. Bent u hersteld dan verdwijnt de spanning vanzelf.
Bij overbelasting heeft het lichaam ineens te veel belasting gekregen (fysieke of emotionele klap) en/of te weinig gelegenheid gekregen zich te herstellen door te hoge frequentie van grote inspanning (sporten, zware arbeid) of voortdurende belasting zonder pauze (verkeerde houding, werkstress). Hierdoor wordt het ‘spalken’ van de spieren permanent en (ook) door de dieper gelegen kleinere spieren uitgevoerd.

De invloed van vastgezette spierspanning
Vastgezette diepere spierlagen liggen zodanig dicht tegen zenuwbanen aan dat zij deze zenuwbanen irriteren. Deze zenuwbanen gaan minder goed functioneren waardoor signalen van en naar de hersenen verstoord worden.

Door het minder goed functioneren van de zenuwbanen, wordt herstel ook bemoeilijkt. De reden waarom spieren vast zitten (namelijk herstel) gaat daardoor ook niet weg, waardoor de spierspanning permanent is.

Om het lichaam gelegenheid te geven te herstellen is het dus noodzakelijk dat de spierspanning zich verplaatst, weg van de zenuwbanen. Oftewel, de buitenste lange spieren moeten de spanning van de  binnenste korte spieren overnemen net zo lang tot herstel heeft plaatsgevonden. Pas als herstel heeft plaatsgevonden heeft de spierspanning geen functie meer en gaat het vanzelf weg.

Wist u overigens dat vastgezette spierspanning niet zichtbaar is op bijvoorbeeld Röntgenfoto’s?

Een unieke techniek
De techniek is subtiel, precies en gericht op stimuleren (niet irriteren!) van het lichaam om spierspanning los te laten.
Uit respect voor de functie van vastgezette spierspanning, (nl. het voeren van restrictie omdat het lichaam zich moet herstellen van een overbelasting), kan de techniek niet forcerend zijn.

Body Stress Release werkt van binnenuit naar buiten.
De techniek is er op gericht de restrictie te verplaatsen van de binnenste kleine spieren die de zenuwbanen onderdrukken naar de buitenste grote spieren, zodat zenuwbanen vrij van druk kunnen herstellen en functioneren en de noodzaak van het voeren van restrictie uiteindelijk ook voor de buitenste spieren overbodig maakt.

Body Stress Release maakt gebruik van de wijsheid van het lichaam: door te testen waar de spanning zit tijdens het toepassen van de releases wordt de locatie en richting van de spanning vastgesteld zodat de practitioner effectieve impulsen kan geven.

Naar boven

5: Wordt Body Stress Release vergoed door mijn verzekering?

Dat kunt u het beste aan uw verzekeringsmaatschappij vragen. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt dat u aanvullend verzekerd moet zijn voor de categorie "alternatieve gezondheidszorg". Wij zijn dat niet, maar vallen voor de maatschappijen kennelijk in dat hokje. In sommige gevallen moet u wel de maximale aanvullende verzekering hebben. U krijgt in sommige gevallen dan maximaal 75% vergoed en dit tot een bepaald maximum bedrag. Check dit in de polisvoorwaarden. Alle practitioners zijn verenigd in de beroepsvereniging "Body Stress Release Associatie Nederland". Zij volgen hun jaarlijkse bijscholing en training. Dit kan voor maatschappijen een voorwaarde voor vergoeding zijn.

Naar boven

6: Waarom moet ik in het begin 3 afspraken maken?

Het loslaten van spierspaning is een proces. Voordat spierspanning zo ver is toegenomen dat iemand klachten ervaart heeft zich in het lichaam al een heel proces van opbouwende spierspanning afgespeeld. Het loslaten van spierspanning gaat in omgekeerde volgorde. Door de eerste drie afspraken met een vast schema op dag 1, 4 en 11 te maken kan de practitioner vaststellen hoe snel het lichaam spierspanning loslaat. Hierdoor kunnen de releases die eventueel verder nodig zijn het beste worden geplanned en zal het proces zo effectief mogelijk verlopen.

Naar boven

7: Waarom zeggen jullie overal dat jullie geen klachten behandelen of diagnoses stellen? Hoe kunnen jullie dan helpen?

De techniek Body Stress Release spoort op waar in het lichaam spierspanning aanwezig is. Spierspanning is oorspronkelijk bedoeld als bescherming van het lichaam tegen een overmaat aan stress. Het lichaam wil zo voorkomen dat een plaats in het lichaam zwaarder belast wordt dan het aan kan. In eerste instantie zal de spierspanning een licht verdovend effect op het zenuwstelsel uitoefenen. Wanneer deze spanning langer of heftiger aanwezig blijft kan het zenuwstelsel geïrriteerd raken en kunnen op de plaatsen waar deze zenuwbanen eindigen klachten ontstaan.
Het enige dat Body Stress Release doet is het lichaam aanzetten de geconstateerde spierspanning zelf los te laten. Het lichaam geeft zelf aan waar deze spierspanning aanwezig is. Als de spieren loslaten zal het zenuwstelsel tot rust komen. Hierdoor  zullen na verloop van tijd de klachten verdwijnen. Er wordt dus niets behandeld, alleen de spierspanning wordt opgespoord. En daarom hoeven er ook geen diagnoses gesteld te worden.

Naar boven

8: Hoe kan mijn lichaam zo effectief mogelijk spanning loslaten?

Om te voorkomen dat het lichaam tijdens het loslaten opnieuw te zwaar belast wordt, is het verstandig om voor een goede houding te zorgen. De practitioner zal dit tijdens een eerste consult ook toelichten. Als u hier vragen over heeft kunt u die natuurlijk altijd stellen. Verder is het verstandig om zeker in het begin niet te zwaar te sporten, in veel gevallen zal blijken dat de sport op een bepaald moment is gaan bijdragen aan het vastzetten of vasthouden van spierspanning. Het is een misverstand dat sport nodig is om het lichaam fit te houden bij de aanwezigheid van spierspanning. Er is een verschil tussen voldoende beweging en overbelasting, en juist bij de aanwezigheid van spierspanning treedt overbelasting sneller op dan men zich realiseert. Ontspanning is voor iedereen goed, juist bij diegenen bij wie het lichaam spierspanning loslaat (want: Release = loslaten, ontspannen) draagt ontspanning (of de afwezigheid van overbodige inspanning) extra bij.

Een voorbeeld hiervan: Als in de onderrug de zenuwbanen, die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de beenspieren of de spieren rondom de knieën, ingeduwd wordt door aanwezige spierspanning, dan zullen de spieren in de benen en knieën niet correct aangestuurd kunnen worden. Dit kan leiden tot kramp, spierpijn of door de knieën zakken. Komt, door toepassing van de techniek Body Stress Release, de betreffende zenuwbaan weer tot goede communicatie met de hersenen, dan worden de benen en knieën weer goed aangestuurd en gaan die weer normaal functioneren, waardoor de problemen zullen verdwijnen. Uw BSR practitioner heeft slechts het lichaam geholpen de spanning los te laten die verantwoordelijk was voor de beknelling van de desbetreffende zenuw en uw lichaam heeft de rest gedaan.

Naar boven

9: Wat gebeurt er lichamelijk als spierspanning gaat loslaten?

Heel algemeen gezegd geldt dat bij het loslaten van de spierspanning de degeneratie van het lichaam wordt stopgezet en er een proces van herstel wordt opgestart. Men zal gaan ervaren dat de communicatie in het lichaam beter verloopt. Dit uit zich op diverse manieren - opnieuw heel algemeen zal het proces van de opbouw van spierspanning "teruggedraaid worden" - de spierspanning gaat in omgekeerde volgorde loslaten.

Zoals al eerder is uitgelegd kan bij langdurig aanwezige spierspanning het zenuwstelsel dat zich rondom deze spanning bevindt ontregeld raken. In eerste instantie zal het licht verdoofd worden en bij meer spierspanning kan er een irritatie van het zenuwstelsel optreden. Wanneer de spierspanning gaat loslaten zal het zenuwstelsel in het algemeen nog even tijd nodig hebben om volledig tot rust te komen. In deze fase kan het lichaam extra intens reageren op belasting. Ook zal het licht verdovende effect van de spierspanning wegvallen waardoor de communicatie over de zenuwen efficiënter verloopt. Het lichaam kan dan even wat tijd nodig hebben om deze verandering adequaat te verwerken.

Vergelijkt u het maar met uw slapende been dat weer wakker wordt. Dat is het gevolg van een korte, tijdelijke afknelling van de zenuwbaan in uw bilspier. Het been gaat prikken en steken, beweegt ongecontroleerd, wordt warm of koud, u kunt er niet op staan, heeft geen kracht. Als de zenuwbaan weer helemaal uit zijn beknelling is funktioneert uw been weer normaal.

Naar boven

10: Hoe lang duurt het voor alle spierspanning is verdwenen?

Het loslaten van spierspanning is een individueel proces. Alle practitioners kunnen u vertellen over cliënten met identieke klachten die een compleet verschillend proces doormaakten bij het loslaten van de spierspanning. Ieder lichaam reageert anders, iedereen heeft een eigen unieke levensloop met unieke fasen waarin spierspanning is vastgezet. Dit bepaalt voor ieder individu de specifieke tijd die nodig is om de spierspanning los te laten. Het is het gevolg van het feit dat we uniek zijn en niet in hokjes zijn in te delen.

Elders op deze pagina, bij het deel over de techniek Body Stress Release, is al uitgelegd dat de tijd dat spierspanning in een lichaam aanwezig en heeft kunnen opbouwen bepalend is voor hoe snel het loslaat. Dit is de bepalende factor, hoewel er ook andere factoren meespelen. Bijvoorbeeld in hoeverre de aanwezige spierspanning de zenuwen niet alleen heeft afgekneld, maar ze ook heeft beschadigd. Ook belangrijk is hoe voorzichtig iemand is met zijn lichaam en in hoeverre de aanwijzingen en adviezen van de practitioner worden gevolgd. Te veel belasting van het lichaam vertraagd of stopt het proces van het loslaten van spierspanning of bouwt zelfs nieuwe spierspanning op. Men moet zich realiseren dat het loslaten van spierspanning een proces is waarin veel veranderingen in het spierstelsel en het zenuwstelsel op kunnen treden. Dat houdt ook in dat inspanning die op één moment voor het lichaam nog vol te houden is, tijdens het loslaten van spierspanning rondom dat gebied een te grote belasting kan blijken.
Gelukkig merken veel cliënten na verloop van tijd zelf goed wat hun lichaam aan kan en leren ze zo ook wanneer de belasting te groot wordt. Deze kennis helpt ook, wanneer het lichaam vrij is van spierspanning, om te voorkomen dat er opnieuw spierspanning opbouwt.

Naar boven

11: Is Body Stress Release iets spiritueels of een vorm van energetische genezing?

Nee. Body Stress Release is een puur fysieke techniek. Uiteindelijk is er wel een samenhang tussen de fysieke processen die in het lichaam spelen en de emoties en energieën in het lichaam, maar de techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning. Alles wat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, het zijn fysieke processen die volgens logische lichaamseigen processen zullen plaatsvinden. Een practitioner zal ook altijd uitleggen wat er gebeurt in het lichaam.

Naar boven

12: Hoe kan ik deze techniek zelf leren?

Goede vraag! Dat kan wel, maar het is geen techniek die je in een weekend-workshop kunt leren. Belangrijk is dat iemand pas tot de opleiding wordt toegelaten als men zelf de techniek ondergaan heeft. De opleiding wordt bovendien alleen in Zuid-Afrika gegeven. Het betreft een intensieve 5 maanden durende opleiding, die specifieke eisen stelt qua vooropleidingsniveau. De opleiding bevat wekelijkse voortgangs-toetsen en tweemaal een examen (halverwege een voortgangsexamen en een eindexamen). De opleiding wordt afgesloten met een stageperiode waarin met een kleine eigen groep cliënten wordt gewerkt. De opleiding wordt jaarlijks gegeven van mei tot en met september op de Academy for BSR in Zuid-Afrika. Er is plaats voor maximaal 24 studenten en de Nederlandse en Belgische aanmeldingsperiode, die loopt via de Nederlandse BSR Associatie, eindigt rond augustus in het jaar voorafgaand aan de opleiding. U kunt hierover contact opnemen met de contactpersoon van de Body Stress Release Associatie Nederland, www.bodystressrelease.nl. Momenteel wordt een aantal strikte toegangseisen gehanteerd: U moet ten eerste ouder zijn dan 25 jaar. Verder moet u een tertiaire opleiding hebben afgerond (er moet een diploma kunnen worden overlegd) - dit kan een MBO, HBO of universitaire opleiding zijn of een specialisatiecursus in uw vakgebied. Er gelden nog geen eisen over het vakgebied waarin deze opleiding is gevolgd. U moet tevens bereid zijn full-time met de techniek te gaan werken en u mag Body Stress Release niet combineren met andere technieken of therapieën.

Body Stress Release Praktijk Almere